Kolejny partner Uniwersytetu Rzeszowskiego

08.03.2017

07.03.2017r.  Uniwersytet Rzeszowski podpisał list intencyjny z firmą Sanofi-Aventis Sp. z o.o., spółką z grupy Sanofi - europejskiego  koncernu farmaceutycznego,  zaangażowanego w odkrywanie, produkcję i dystrybucję m.in. leków innowacyjnych, generycznych, szczepionek oraz dermokosmetyków. 

 

Umowę podpisano z inicjatywy dra Bogdana Wierzbińskiego (pracownika Wydziału Ekonomii UR), przy podpisaniu listu intencyjnego obecni byli również: Pani Elżbieta Janaszkiewicz (Public Affairs Director Sanofi-Aventis), Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Prof. Marek Koziorowski, Pani dr Małgorzata Kus-Liśkiewicz z Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii UR oraz  dr hab. prof. UR Jacek Tabarkiewicz z Wydziału Medycznego.

 

Strony reprezentowali: Rektor  Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. Sylwester Czopek oraz, w imieniu Sanofi-Aventis dyr. Zakładu Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie Pan Marek Ruchała.

 

List intencyjny dotyczy następujących priorytetów we wzajemnej współpracy:

1.      Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.

2.      Współpraca w zakresie wykorzystania potencjału laboratoryjnego Zakładu Produkcyjnego Sanofi w celach dydaktycznych.

3.      Współpraca w zakresie działalności promocyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych.

4.      Współpraca w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umożliwienia nabywania doświadczenia studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez możliwość odbywania staży i praktyk zawodowych oraz korzystania z zasobów kompetencyjnych zgromadzonych przez Sanofi i Uniwersytet Rzeszowski w ramach  wspólnych projektów edukacyjno-promocyjnych.