Kolejny partner naukowy UR z Chin

19.12.2016

17 grudnia 2016r. Uniwersytet Rzeszowski podpisał kolejne porozumienie z uniwersytetem z Chin. Partnerem porozumienia w sprawie współpracy naukowej został Dongguan University of Technology reprezentowany przez Prorektora, prof. Ma Hongwei.

 

W obecności Senatora RP, prof. Aleksandra Bobko, JM Rektor UR, prof. Sylwester Czopek podpisał dwustronne porozumienie z Prorektorem Uniwersytetu w Dongguan. Współpraca między ośrodkami akademickimi będzie m.in. dotyczyła wzajemnej wymiany wykładowców i pracowników naukowych, wspólne prowadzenie badań z obszaru nauk technicznych, współorganizację konferencji, wymianę doświadczeń i podręczników, jak również wzajemnej wymiany doświadczeń związanych z planowaniem, organizacją i realizacją procesu dydaktycznego. Ważnym elementem współpracy będzie również wymiana studentów oraz realizacja projektów badawczych.

 

Językiem wykładowym we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach będzie język angielski.