Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

06.11.2018

16 listopada 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu multimedialnych warsztatów „Szkoła Bankowości i Finansów”.

W trakcie wydarzenia organizowanego tym razem na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentujemy temat „Start-up'y i przedsiębiorczość”. Wystąpią m.in.: dr Anna Kościółek, prof. dr hab. Dariusz Szostek, Mariusz Kornak, Dyrektor Regionalny ds. Mikroprzedsiębiorstw Banku PEKAO SA oraz eksperci Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach przedstawią prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania startupów. W części finałowej odbędzie się debata z udziałem zaproszonych prelegentów i uczestników zebranych na sali.

Wydarzenie będzie transmitowane online do dziewięciu szkół wyższych (Uniwersytet Wrocławski, Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku). Uczestnicy zgromadzeni w tych Uczelniach będą mogli brać czynny udział w debacie poprzez chat uruchomiony specjalnie na rzecz projektu.

W trakcie wydarzenia uruchomiony zostanie także formularz konkursowy – osoby, które poprawnie odpowiedzą na zawarte w nim pytania, pod koniec spotkania wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Miejsce spotkania: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kampus Zalesie), sala D1-C5

Termin spotkania:      16.11.2018 r. (piątek), godz. 11.30-14.00