Kolejne granty dla pracowników UR – MINIATURA 2

01.08.2018

1 sierpnia 2018 r. Narodowe Centrum Nauki opublikowało listę projektów badawczych finansowanych z NCN. Pośród zakwalifikowanych do dofinansowania badań znalazły się dwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego – oba z obszaru „Nauki o życiu.”

Pierwszy projekt, którego kierownikiem jest Pani dr inż. Justyna Koc-Jurczyk, nt. „Model dostosowania układu biologicznego do zmiennego obciążenia azotem amonowym w procesie oczyszczania odcieków składowiskowych” będzie dofinansowany kwotą – 49 500 pln

Drugi projekt pod kierownictwem Pani dr hab. Ewy Węgrzyn, nt. „Analiza jakościowa i ilościowa karotenoidów zawartych w piórach i ich wpływ na intensywność koloru czerwonych ornamentów dzięcioła średniego (Dendrocopos medius)” otrzymał dofinansowanie w wysokości – 49 999 pln.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Pełna lista dofinansowanych projektów - https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura2