Kolejna umowa Uniwersytetu Rzeszowskiego

19.04.2017

19 kwietnia 2017 r. JM prof. Sylwester Czopek, Rektor UR podpisał w imieniu uniwersytetu umowę o współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Biecz reprezentowanych przez Burmistrza – Pana Mirosława Wędrychowycza.

 

Strony zawarły umowę o współpracy w zakresie działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej archeologicznego dziedzictwa kulturowego. To kolejny, ważny element w realizowanej przez UR polityce współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Zdjęcia: Michał Święcicki