Kolejna umowa międzynarodowa Uniwersytetu Rzeszowskiego

27.06.2018

27 czerwca 2018 r. Jego Magnificencja prof. dr hab. Sylwester Czopek podpisał w imieniu Uniwersytetu Rzeszowskiego umowę o wzajemnej współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym (Ukraina), reprezentowanym przez Jego Magnificencję prof. Bogdana Bujaka.

 

W spotkaniu uczestniczyli również: prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UR oraz prof. Volodymyr Misko, Dziekan Wydziału Historycznego TNUP.

 

Porozumienie o wzajemnej współpracy zakłada m.in.:

- prowadzenie wspólnych badań naukowych,

- wymianę pracowników,

- wymianę studentów oraz programów kształcenia.

 

A ponadto wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia studentów i młodej kadry.

 

Szczegółowe ustalenia w wymienionych poniżej obszarach będą przedmiotem odrębnych ustaleń:

 

  • wymiany  wykładowców w celu prowadzenia wykładów i konsultacji,
  • wymiany pracowników naukowych i dydaktycznych w celu prowadzenia badań naukowych, udziału w konferencjach naukowych, itp.,
  • wymiany podręczników, skryptów edukacyjnych i innych publikacji,
  • wymiany doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach,
  • wymiany studentów (praktyki, studenckie konferencje naukowe etc.),
  • realizacja wspólnych studiów,
  • realizacji wspólnych projektów badawczych.

 

Cieszy nas pozyskanie kolejnego partnera zagranicznego i już czekamy na wyniki współpracy.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń