Kolejna nagroda dla Uniwersytetu Rzeszowskiego w prestiżowym rankingu ELSEVIER

05.12.2018

Podczas organizowanej w dniach 3-4 grudnia 2018 przez wydawnictwo ELSEVIER oraz Fundację Edukacyjną „PERSPEKTYWY konferencji” „Polskie uczelnie w światowej perspektywie”, reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski prof. dr hab. Marek Koziorowski odebrał nagrodę za największy wpływ na umiędzynarodowienie polskiej nauki w obszarze Agriculture Sciences.

Uniwersytet Rzeszowski był również nominowany w obszarze Nauk Humanistycznych. Podstawą nominacji był „imponujący wzrost liczby publikacji oraz ponadprzeciętna cytowalność i współpraca międzynarodowa.”

To już 3 edycja tego prestiżowego wydarzenia organizowanego we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polską Komisją Akredytacyjną. Gościem specjalnym konferencji był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.

Nagroda dla Uniwersytetu Rzeszowskiego została przyznana za „Wytężoną pracę naukową, która zaowocowała ponad 60% wzrostem liczby publikacji w tej dziedzinie. Prace afiliowane przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego powstawały we współpracy międzynarodowej częściej niż w przypadku pozostałych nominowanych.” (Pozostali nominowani to: UR w Krakowie i SGGW).

Nagrody "ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2018" przyznawane są w sześciu szerokich dyscyplinach (według klasyfikacji OECD):

 • Life Sciences/Agricultural Sciences
 • Engineering and Technology
 • Humanities
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences

Uczelnie wyłaniane są w poszczególnych dyscyplinach na podstawie algorytmu:

 • Procentowy wzrost liczby publikacji (waga 10%)
 • Procentowy wzrost liczby autorów (waga 10%)
 • Publications in Top 10 Journal Percentiles (waga 30%)
 • Field-Weighted Citation Impact (waga 30%)
 • Field-Weighted International Collaboration (waga 20%)

Powyższe wskaźniki są obliczone na podstawie publikacji afiliowanych przy danej uczelni w bazie Scopus. Do obliczeń wykorzystana jest baza SciVal. Pod uwagę brane są uczelnie, których afiliowani autorzy opublikowali co najmniej 50 publikacji w okresie 2015-2017. Aby uczelnia kwalifikowała się do nagrody, musi posiadać uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie.

„Bardzo cieszy nas, że nasze działania na rzecz polskiej nauki zostały po raz kolejny docenione przez środowisko naukowe i przedstawicieli znakomitego wydawnictwa naukowego” – mówi prof. Koziorowski. „Przyrost wartościowych publikacji o zasięgu międzynarodowym nie tylko buduje pozycję naszego Uniwersytetu, ale również pokazuje, że w obszarach biotechnologii, biologii i rolnictwa uniwersytecka nauka prezentuje bardzo wysoki poziom” – dodaje.

O wartości rankingu ELSEVIER Research Impact Leader świadczy fakt, że mechanizmy  wyboru nominowanych są w pełni zobiektywizowane. Nominacje są wynikiem analizy dorobku naukowego poszczególnych jednostek zamieszczonego w ogólnodostępnych bazach danych.