Kategoria naukowa A dla Wydziału Biotechnologii UR

12.06.2018

Jest nam bardzo miło zakomunikować, że procedura odwoławcza od oceny parametrycznej na Wydziale Biotechnologii przebiegła pomyślnie. Wydział otrzymał kategorię naukową A.