Kapitał kariery studentów i absolwentów szkół wyższych - Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa

23.11.2018

22 listopada 2018 roku aula Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego stała się centrum obrad dotyczących możliwości i sposobów kształtowania kariery przez młodych ludzi wkraczających na rynek pracy. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Kapitał kariery studentów i absolwentów szkół wyższych” została zorganizowana przez Koło Naukowe Ekonomistów „INTERKREATOR” na czele z Opiekun prof. UR dr hab. Anną Barwińską-Małajowicz. Koło działa na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Katedrze Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Kapitał kariery”. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu badawczego była Opiekun Koła. Przedstawienie rezultatów  badań w skali ogólnopolskiej stało się możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z kołami naukowymi działającymi w innych ośrodkach akademickich w Polsce, takich jak: Uniwersytet Szczeciński (Koło Naukowe Mikroekonomii „Aktywni Studenci”), Uniwersytet Warszawski (Studenckie Koło Naukowe Badań Marketingowych “Chi Kwadrat”), Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Koło Naukowe Dietetyki Pediatrycznej), Uniwersytet w Białymstoku (Koło Naukowe Prawa Sportowego) oraz Gdański Uniwersytet Medyczny (Towarzystwo Naukowe GUMed). Do grona prelegentów dołączyli studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego (Koło Naukowe Ekonomistów „INTERKREATOR” i Koło Naukowe Politologów). Uczestników konferencji swoją obecnością i słowem zaszczycili honorowi goście: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Koziorowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia prof. UR dr hab. Wiesława Kuźniar oraz Kierownik Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk. Poszczególne części obrad wieńczone były żywą dyskusją wokół poruszanej problematyki oscylującej wokół sposobów i możliwości budowania kapitału kariery oraz kierunków świadomego rozwoju zawodowego polskich studentów.

 

oprac. Aleksandra Niemiec