Jilin University z Chin partnerem Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

26.07.2018

26 lipca 2018 r. doszło do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Jilin University z Chin. Porozumienie dotyczy w szczególności współpracy pomiędzy kierowanym przez prof. dra hab. Eugeniusza Szeregij Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR oraz Międzynarodowym Centrum Nowoczesnej Nauki Uniwersytetu w Jilin.

Poza standardowym zakresem współpracy polegającym na wzajemnej wymianie doświadczeń, dwustronnej mobilności kadry naukowo-dydaktycznej, współorganizacji konferencji naukowych, czy szeroko pojmowanej wymianie doświadczeń porozumienie zawiera punkt szczegółowy związany z realizacją wspólnych projektów badawczych.

Pierwszym i najbliższym celem jest złożenie wspólnego projektu SHENG – w ramach Polsko-Chińskiej Fundacji Inicjatyw. Projekt dotyczy nieliniowych całkowicie dielektrycznych struktur topologicznych (metamateriałów).

W spotkaniu ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyli: prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Wojciech Walat, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij oraz dr hab. inż. Serhiy Prokhorenko. Uniwersytet w Jilin reprezentowali prof. Wei Han – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Nowoczesnej Nauki oraz prof. Vladimir Tuz.

Jak mówi prof. dr hab. Marek Koziorowski – cieszymy się z kolejnego, solidnego partnera z Chin, szczególnie, że nanotechnologia to bezdyskusyjnie obszar nauki, który daje i będzie dawał podwaliny cywilizacyjnego rozwoju.

 

 

Zdjęcia – Michał Święcicki/UR