IX konferencja naukowa pt. „Symbioza Techniki i Informatyki”

19.06.2018

W dniach od 11 do 14 czerwca 2018 roku w Mucznem odbyła się IX konferencja naukowa pt. „Symbioza Techniki i Informatyki”. Organizatorem konferencji była Katedra Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedra Zastosowań Informatyki SGGW wraz z rzeszowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych uczelni wyższych z kraju i zagranicy oraz firm z regionu podkarpackiego. Główna tematyka konferencji to: informatyka, sztuczna inteligencja, dyskretne procesy produkcyjne, elektrotechnika, eksploracja danych, automatyzacja procesów przemysłowych, cyfrowe przetwarzanie obrazów, informatyka stosowana. Rozważania naukowe wspierali m.in. prof. zw. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, dr hab. Arkadiusz Orłowski – dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW, płk dr hab. inż. prof. WAT Zbigniew Piotrowski – dyrektor Instytutu Telekomunikacji WAT – redaktor naczelny czasopisma Elektronika, dr hab. inż. Imed El Fray – Katedra Informatyki SGGW, Katedra Inżynierii Oprogramowania ZUT Szczecin – ekspert NCBR (nauki przyrodnicze) zaś próbę humanizacji techniki podjął Ks. Bp. Stanisław Jamrozek – Archidiecezja Przemyska. Dedykowany panel dyskusyjny pt. „Symbioza Naukowo-Przemysłowa” zrealizowany podczas konferencji był poświęcony wymianie doświadczeń pomiędzy zespołem naukowym, a reprezentantami firm z którymi mogą zostać podjęte tematy badawcze przeznaczone do realizacji w ramach grantów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W obecnej edycji uczestniczyły takie firmy jak: Elektromontaż S.A. Rzeszów (różnego rodzaju instalacje elektryczne), FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J. (wieloosiowe centra obróbcze typu CNC), Asseco Poland S.A. (nowoczesne rozwiązania informatyczne), Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST (usługi teleinformatyczne), czasopismo Elektronika, Urząd Dozoru Technicznego.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i zapraszają na kolejne spotkanie w przyszłym roku.

 

Reportaż filmowy - TV Rzeszów: