Interdyscyplinarny Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA 2017

20.11.2017

W dniach 17-19 listopada br. w warszawie odbył się 1. Interdyscyplinarny Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. Było to  pierwsze ogólnokrajowe spotkanie liderów kół naukowych, autorów najciekawszych projektów, opiekunów naukowych i przedstawicieli uczelni.

Celami Kongresu były: prezentacja najważniejszych osiągnięć ruchu naukowego z okresu 1 października 2016 – 30 września 2017 roku; przeprowadzenie trzech serii szkoleń (z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów naukowych, zarządzania projektami naukowymi i profesjonalnej prezentacji wyników działalności naukowej), nawiązanie ponaduczelnianych kontaktów na rzecz realizacji projektów interdyscyplinarnych, prezentacja założeń zmian prawa, które wpłyną na sytuację doktorantów i start kariery naukowej.  (http://ikona.edu.pl/) .

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele naszej uczelni: studenci wraz z opiekunem dr. Maciejem Kluzem  ze SKN Technologów Żywności „FERMENT” oraz studenci z Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych z Wydziału Pedagogicznego (zdobywcy 3. miejsca), którego opiekunem jest Pani dr hab. prof. UR Krystyna Barłóg, nagrodzeni wyróżnieniem w konkursie STRUNA. Podczas spotkania opiekunów kół naukowych z ekspertami MNiSW omawiano zasady finansowania Studenckiego Ruchu Naukowego i statusu kół naukowych w świetle nowej ustawy o szkolnictwie wyższym Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki.  

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.