Instytut Fizjoterapii Wydziału medycznego organizuje studia podyplomowe pt. „Neurorehabilitacja dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego”.

19.12.2016

Cel studiów - pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy
z osobami dorosłymi z chorobami i po urazach ośrodkowego układu nerwowego. Ukończenie studiów dostarczy absolwentom dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego. Program studiów skierowany jest przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarzy, którzy pracują lub planują pracę w obszarze rehabilitacji neurologicznej. Program studiów kładzie szczególny nacisk na praktyczną formę kształcenia. Planowane są zajęcia kliniczne w tym praca z pacjentami leczonymi w Klinice Rehabilitacji i oddziałach rehabilitacji. Główne obszary tematyczne koncentrują się na rehabilitacji osób po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego oraz chorobach neurodegeneracyjnych.


 Czas trwania i wymiar: Studia trwają dwa semestry, liczba godzin zajęć wynosi 180, w tym 145 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

Kadra - Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz specjaliści, praktycy lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, terapeuci zajęciowi pracujący w placówkach medycznych

Rekrutacja rusza od 10 stycznia 2017 roku do 10 lutego 2017 roku


Adresaci i zasady rekrutacji: fizjoterapeuci, lekarze oraz inni specjaliści pracujący z pacjentami po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.