Inauguracja działalności nowo utworzonego rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

15.02.2017

2 lutego 2017 roku w budynku D3 Wydziału Biologiczno-Rolniczego na ul. Ćwiklińskiej 1a odbyło się spotkanie autorskie z Panem dr hab. Krzysztofem Kasprzakiem, prof. nadzw. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, pracownikiem Katedry Turystyki Wiejskiej. Pan Profesor jest autorem wielu książek, poradników i przewodników turystycznych. Jest także redaktorem wielu publikacji i czasopism. Tematem przewodnim spotkania autorskiego było krajoznawstwo w turystycznej podróży edukacyjnej.  Spotkanie inaugurowało działalność nowo utworzonego rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.