In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)

09.05.2018

8 maja 2018 w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „In nomine Domini. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki SJ (1911-2007)

Wystawa upamiętniająca wielkiego Polaka przygotowana była przez Fundację im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „SERCE BEZ GRANIC” z Huty Komorowskiej.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.

 

1.       Ks. Biskup Senior Kazimierz Górny.

2.       Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

3.       Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

4.       Bogdan Romaniuk – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

5.       ks. Daniel Koryciński – Dyrektor Muzeum ks. kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej.

 

oraz przedstawiciele władz samorządowych z Podkarpacia oraz Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szkół podstawowych z Tryńczy i Huty Komorowskiej. Obecni byli również przedstawiciele organizacji katolickich i inni ludzie dobrego serca związani z ruchem misyjnym.

 

Po oficjalnym otwarciu i wykładzie ks. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ – „Kardynał Kozłowiecki w służbie Kościoła i człowieka” licznie zgormadzeni goście uczestniczyli w projekcji filmu „Serce bez granic. Rzecz o Kardynale Adamie” w reżyserii Pawła Zarzyckiego. Jest to film dokumentalny nagrany w 2017 dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ukazuje Polaka, który po wyjściu z obozów koncentracyjnych, udał się na misje do Rodezji Północnej, obecnie Zambii. Posługę pełnił przez 61 lat, piastując kolejno godność biskupia, arcybiskupią i kardynalską.

 

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających jeszcze przez kilka dni. Następnie zostanie przewieziona na Uniwersytet Jagielloński.

 

Zdjęcia – Michał Święcicki