III Podkarpackie Forum Audytu

20.02.2018

W dniu 16 marca 2018 r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w partnerstwie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej organizuje III Podkarpackie Forum Audytu.

III Podkarpackie Forum Audytu służy upowszechnianiu wiedzy oraz konsolidacji i promocji środowiska osób zainteresowanych problematyką audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa informacji oraz zapobiegania i zwalczania nadużyć gospodarczych i korupcji. 

Koszt udziału 150 zł (do 5 marca 120 zł). Dla studentów Wydziału Ekonomii 50 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu obrad, prelegentów oraz terminów zgłoszeń wraz z kartą zgłoszeniową zawierają załączniki 1 i 2.