II Festiwal Języka Rosyjskiego

27.02.2018

23.02.2018 r. w Instytucie Filologii Rosyjskiej odbył się II Festiwal Języka Rosyjskiego.  Wydarzenie obejmowało: wykłady, degustację potraw kuchni rosyjskiej, testy językowe dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich oraz studentów IFR, a także konkurs recytatorski i występy artystyczne studentów IFR. Łącznie w poszczególnych konkursach wzięło udział blisko 100 uczestników. Wśród zaproszonych gości znaleźli się, m. in.: JM Rektor UR, prof. dr hab. Sylwester Czopek, Dziekan wydziału Filologicznego dr hab., prof. UR Zenon Ożóg, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin, Delegacja Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie wraz z Kierownikiem departamentu języka rosyjskiego Aleksanderem Dodonowem na czele, Prezes Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Gabriel Zajdel, Prezes Stowarzyszenia Rodaków Rosji w Polsce "GALICYA"  Galina Trawkina, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz i inni. Wszyscy uczniowie i studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki, a zwycięzcy poszczególnych konkursów również cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Zarówno uczestniczący w festiwalu wraz ze swoimi uczniami nauczyciele, jak też zaproszeni goście zgodnie twierdzą, że jest to cenna inicjatywa służąca popularyzacji języka rosyjskiego, która wnosi znaczący wkład w umocnienie rosyjsko-polskich więzi kulturowych.

 

materiały organizatorów

 

zdjęcia - Jadwiga Zydroń