I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH Z MIĘDZYNARODOWYM UDZIAŁEM "Człowiek - Żywność - Środowisko"

30.03.2017

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK PRZYRODNICZYCH Z MIĘDZYNARODOWYM UDZIAŁEM "Człowiek - Żywność - Środowisko", która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Edukacji Ekologicznej UR w Iwoniczu w terminie 27-28 kwietnia 2017 roku.

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska młodych naukowców z Polski i zagranicy oraz wymiana doświadczeń naukowych. W konferencji mogą brać udział: studenci, doktoranci i młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia), którzy podczas konferencji zaprezentują wyniki swoich badań.

 

Konferencja zostanie zwieńczona wydaniem monografii naukowej za 5 pkt. MNiSW.

 

Wszystkie niezbędne informację znajdą Państwo na naszej stronie

internetowej: https://sites.google.com/view/konferencja/strona-główna