I MIĘDZYNARODOWY KONGRES PRAW CZŁOWIEKA „PRAWA CZŁOWIEKA I ICH OCHRONA”

24.05.2018

W dniach 22-23.05.2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbywały się obrady I Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, w tym roku pod tytułem „Prawa człowieka i ich ochrona”.

W trakcie dwóch dni obrad reprezentanci największych Polskich jednostek naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z Lublina), stowarzyszeń i fundacji (Amnesty International oraz La Strada) oraz jednostek zagranicznych zaprezentowało ponad 100 referatów dotyczących m.in. problemów uchodźców, handlu ludźmi, wolności w internecie, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, prawa do zawierania małżeństw w kontekście preferencji seksualnych, eutanazja, zmiany w polskich sądach czy mowa nienawiści podzielonych na kilkanaście sesji panelowych. Szczególnie cennym, jak wskazują organizatorzy, jest udział w konferencji studentów z Rzeszowa, Krakowa, Warszawy
i Oświęcimia, którzy mieli okazję wygłosić swoje referaty w specjalnych sesjach studenckich.

Ważnym elementem Kongresu była ożywiona dyskusja oraz możliwość konfrontacji poglądów i idei między uczestnikami.

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń