I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka odbędzie się już jutro na Uniwersytecie Rzeszowskim

21.05.2018

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka „Prawa człowieka i ich ochrona”. Obrady odbędą się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 22-23.05.2018 (wtorek i środa)

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie ponad 100 referatów podzielonych na panele tematyczne. Wśród prelegentów są nie tylko naukowcy reprezentujący największe ośrodki naukowe w kraju ale również przedstawiciele organizacji specjalistycznych zajmujących się tematyką praw człowieka m.in. Amnesty International, Fundacja La Strada.

W 2018 roku przypada 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pierwszego dokumentu w dziejach ludzkości, który zawierał katalog praw i wolności człowieka. Nazywana jest Biblią Praw Człowieka nie bez przypadku, wiele aktów prawa międzynarodowego było na niej wzorowane. Okrągła rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych deklaracji jest znakomitą okazją do refleksji nad tym, na ile w dzisiejszej rzeczywistości prawa i wolności człowieka są naruszane. Kolejnym pytaniem, które się nasuwa to: czy udało się stworzyć na tyle sprawny system w prawie międzynarodowym, który pozwoliłby postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby masowo naruszające prawa człowieka. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas kongresu – mówi dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Wstęp na panele jest wolny. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Program konferencji w załączniku.