I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania

13.12.2018

 

W dniach 26-27 listopada 2018 r. w Głównej Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania”Konferencja została zorganizowana przez Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja miała na celu podjęcie dyskusji nad nowymi formami zatrudnienia pracowników, których pojawienie się związane jest z dążeniem do coraz większej elastyczności w stosunkach zatrudnienia.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli znakomici przedstawiciele nauk prawnych, reprezentujący ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektor Pracy, Prezydent Miasta Rzeszowa, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Portal Gospodarka Podkarpacka, Radio Eska, Radio Via, Akademickie Radio Feniks.fm.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Rumunii, Indonezji, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Kuratora Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Pani prof. dr hab. Elżbiety Ury. W dalszej kolejności głos zabrali: prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor UR oraz prof. UR dr hab. Elżbieta Feret – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR oraz dr Agata Ludera-Ruszel – adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

Poszczególnym sesjom plenarnym oraz panelom dyskusyjnym przewodniczyli: prof. nadzw. WSzH dr hab. Bolesław Ćwiertniak, dr hab. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UMCS dr hab. Anna Kosut, prof. Gaetano Zilio Grandi, prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Duraj, prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. Irene Bajo Garcia, dr Diana Cîrmaciu.

Uczestnicy wyrazili nadzieję, że na spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim podczas kolejnej edycji Konferencji. 

W trakcie konferencji zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Prawa i Administracji, reprezentowanym przez Panią Dziekan prof. UR dr hab. Elżbietę Feret a Państwową Inspekcją Pracy Odział w Rzeszowie, reprezentowaną przez Panią Inspektor Barbarę Kiełt, dotyczące zasad współpracy przy realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej „Pracuję legalnie”.

 

zdjęcia - Marian Misiakiewicz