HR EXCELLENCE IN RESEARCH

30.03.2021
#KNH #KNM #KNP #KNS #nauka #Uniwersytet

logo.jpg [32.57 KB]

Zespół ds. Wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców zwraca się z prośbą do nauczycieli akademickich, doktorantów oraz pracowników inżynieryjno-technicznych/naukowo-technicznych o wypełnienie anonimowej ankiety.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat warunków pracy i zatrudniania na UR pracowników naukowych (zarówno osób prowadzących badania, jak i w nich uczestniczących). Jest ona częścią postępowania związanego z wdrażaniem na UR zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców. Badanie ankietowe pomoże określić obszary wymagające działań naprawczych i wdrożenia nowych rozwiązań. Efektem podjętych działań ma być uzyskanie przez UR znaku "HR EXCELLENCE IN RESEARCH" przyznawanego przez Komisję Europejską. 

Ankieta składa się z 49 zamkniętych pytań odnoszących się do zasad ww. Karty Naukowca oraz do zakresu ich obecnego stosowania na UR, a do jej wypełnienia uprawnieni są nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni/naukowo-techniczni.

Wyniki ankiet oraz ich analiza będą upublicznione wraz z całą strategią UR dotyczącą zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników  naukowych.  Otrzymane wyniki zostaną opracowane w postaci raportu, który będzie podlegał ocenie zewnętrznej. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w ankietyzacji.

Pracownicy oraz doktoranci otrzymają w najbliższym czasie link do ankiety, który będzie aktywny przez kolejne 14 dni.