Guangzhou Maritime University kolejnym partnerem zagranicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego

19.07.2018

19 lipca 2018 r. dr hab. Wojciech Walat prof. UR, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia działając w imieniu JM prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Rektora UR podpisał umowę o wzajemnej współpracy z Guangzhou Maritime University z Chin, reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Sun  Guanghui.

Dwustronna umowa zakłada m.in.: prowadzenie wspólnych badań naukowych, wymianę studentów i kadry naukowej oraz wymianę doświadczeń w kształceniu młodzieży. szczegółowe warunki współpracy będa przedmiotem odrębnych ustaleń.

Jak mówi dr hab. Wojciech Walat prof. UR - Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest w dzisiejszych czasach nie tylko okazją do poszerzania edukacyjnych horyzontów, ale wręcz koniecznością. Tym bardziej cieszy nas fakt nawiązania współpracy z kolejnym partenrem z Chin. Jestem przekonany, że zaowocuje ona bezcennymi doświadczeniami zarówno dla naszych pracowników i studentów, jak też dla ich odpowiedników po stronie chińskiej.

 

 

Zdjęcia - Jadwiga Zydroń