Grant naukowy dla pracownika Wydziału Biotechnologii UR

20.11.2018

Kolejny grant w ramach programu MINIATURA dla pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pan dr Daniel Broda z Wydziału Biotechnologii otrzymał dofinansowanie badań wstępnych projektu „Poszukiwanie szczepów pleśni zdolnych do syntezy oksydazy glicerolowej oraz charakterystyka enzymu”. Wysokość dofinansowania – 49940 zł