Godziny rektorskie w dniu 20 października 2016 r. do godz. 10

17.10.2016

Informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. do godz. 10 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów pierwszych roczników studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.