Godziny rektorskie w dniach 2016-10-31 oraz 2016-11-02

25.10.2016

Informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. (cały dzień) oraz w dniu 2 listopada 2016 r. do godz. 10 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich