Godziny rektorskie

21.12.2017

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów UR dnia 02.01.2018 r. zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) do godziny 10:00 dla studentów studiów stacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich.