Godziny Rektorskie

16.12.2016

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 23.12.2016 przez cały dzień oraz w dniu 2.01.2017 do godziny 12:00 zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.