Europejski Kongres Radiologii 2018

06.03.2018

EKR docenił doświadczenia Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w obszarze szkoleń dla studentów elektroradiologii.

 

Jak mówi prof. Andrzej Urbanik – „Biuro kongresowe zwróciło się do Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego aby napisać o ciekawych projektach realizowanych w Polsce z zakresu radiologii. Podałem kilka propozycji, a oni wybrali właśnie tematykę szkoleniową uważając ja za bardzo ciekawą, wartą opisania, a przez to zaprezentowania naszych doświadczeń na forum międzynarodowym. W przygotowanych materiałach skupiliśmy się przede wszystkim ma tym, co udało się stworzyć na Uniwersytecie Rzeszowskim dla studentów elektroradiologii.”

 

Projekt wymyślony przez prof. Urbanika firmowany jest przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne i dotyczy optymalizacji kształcenia studentów w zakresie diagnostyki obrazowej. Zawiera następujące elementy:

1. W zakresie kształcenia przeddyplomowego -  studentów kierunku lekarskiego.

- Organizowanie komputerowych pracowni wyposażonych w stacje diagnostyczne czyli komputery z  oprogramowaniem pozwalających oglądać a także dokonywać przekształceń postprocesingowych pełnych zestawów obrazów z badań radiologicznych.

- Organizowanie pracowni USG, wyposażonych w ultrasonografy, wyłącznie dla studentów, tak aby można było prowadzić praktyczne szkolenie pozwalające na nauczenie studentów jak wykonywać badania USG a także aby mogli nauczyć się prawidłowego wyglądu poszczególnych narządów/struktur ciała.

2. W zakresie kształcenia przeddyplomowego - studentów kierunku elektroradiologia.

- Organizowanie pracowni radiologicznych dla praktycznego wykonywania badań rtg;  chodzi tu o pracownie z działającymi aparatami rtg w pomieszczeniach pełnoochronnych. Chodzi o to aby studenci mieli możliwość wykonywania badań rtg fantomów, z ekspozycją promienia rentgenowskiego w warunkach tak jak w rzeczywistości.

- Organizowanie komputerowych pracowni wyposażonych w stacje diagnostyczne czyli komputery z  oprogramowaniem pozwalających oglądać a także dokonywać przekształceń postprocesingowych pełnych zestawów obrazów z badań radiologicznych.

3. Dystrybucja wśród studentów bezpłatnego wydawnictwa "Wytyczne do kierowania na badania obrazowe". Wszystkie polskie uczelnie medyczne mogły bezpłatnie (także wysyłka) takie wydawnictwo uzyskać gdy pozytywnie odpowiedziały na propozycje PLTR.

Jak podsumowuje prof. Urbanik – „Jeżeli chodzi o realizacje pkt. 1. - udało się to stworzyć w ramach Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońkiego. W przypadku pkt. 2. - udało się taka placówkę stworzyć w ramach Katedry Elektroradiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opis stworzonych na w/wym Uczelniach jednostek (razem z opisem jak wykorzystać bezpłatne oprogramowanie) rozesłaliśmy (PLTR) do wszystkich uczelni medycznych w Polsce tak aby wszyscy mogli, wzorując się na dokonanych realizacjach, samego stworzyć to samo. Pk 3 - został zrealizowany ale dodatkowo dysponujemy jeszcze możliwością dosłania pewnej liczby egzemplarzy jeżeli uczelnie wyrażą na to chęć.”

To ważna inicjatywa, ponieważ pokazuje, że działania podejmowane m.in. w Uniwersytecie Rzeszowskim są zauważane i mają wpływ na kształcenie przyszłych elektroradiologów, jak również na kształt tej dziedziny.

 

Warto również dodać, że Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne wspiera dwie radiologiczne imprezy naukowo-szkoleniowe dla studentów zarówno kierunku lekarskiego jak i kierunku elektroradiologii:

SOFOR (Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologii) - impreza organizowana przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

MŁODA ELEKTRORADIOLOGIA - impreza organizowana przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.