Eidetyka i metodyka

20.03.2018

Instytut Filozofii UR zaprasza na konferencję naukową poświęconą filozofii i osobie Profesora Stefana Symotiuka w pierwszą rocznicę śmierci Pana Profesora. Konferencja podzielona będzie na dwie części: teoretyczną i wspomnieniową. Referaty nawiązywać będą do idei Profesora, jak również dziedzin i tematów, które go interesowały.

 

Link do www: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/instytut-filozofii

Link do FB: https://www.facebook.com/events/176146829676317/