Egzamin z języka polskiego jako obcego

28.07.2017

Egzamin z języka polskiego jako obcego

NOWA SESJA EGZAMINACYJNA

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  wyznaczyła termin kolejnej  sesji egzaminacyjnej w 2017 r. na 18-19 listopada. Egzamin w naszym ośrodku będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2, C1, C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Rejestracja kandydatów: od 12.09.2017 do 12.10.2107 roku. Opłata egzaminacyjna wynosi równowartość 120 euro (poziom B1, B2) albo równowartość 150 euro (poziom C1, C2). Wysokość opłat w złotówkach podamy przed 12.09.2017.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://ifp.ur.udu.pl/egzamin_certyfikatowy_jpjo.php