Edukacyjno-naukowa konferencja pt. „Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka"

14.06.2018

24 maja w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się edukacyjno-naukowa konferencja pt. „Zjawisko samobójstwa wśród młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka". Współorganizatorami spotkania był Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska.

Uniwersytet Rzeszowski reprezentował Pan prof. zw. dr hab. Marek Koziorowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, który podczas części inaugurującej spotkanie podkreślił konieczność prowadzenia dyskusji świata nauki w temacie samobójstw oraz przedstawił zagadnienie etiologii występowania zachowań suicydalnych.

W konferencji brali również udział pracownicy naukowo dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji ( prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny, dr Dorota Semków, dr Karol Bajda), Wydziału Pedagogicznego (Dr Monika Badowska-Hodyr, ks. dr Wiesław Matyskiewicz, dr  Witold Kędzierski) oraz Wydziału Medycznego (dr Małgorzata Nagórska, dr  Wojciech Kwietniewski).

Szczególne podziękowania, organizatorzy konferencji skierowali w stronę Pani prof. zw. dr hab. Elżbiety Ury - Kierownika Katedry Prawa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UR, która pełniła funkcję recenzenta monografii pt. Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych.

Politechnikę Rzeszowską reprezentował prof. dr hab. Grzegorz Ostasz, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. PRZ.

Warto podkreślić, iż podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość spotkania oraz wysłuchania referatu Prof. zw. dr hab. Brunona Hołysta – prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Profesor od wielu lat jest autorytetem w zakresie suicydologii, kryminologii oraz kryminalistyki.

W konferencji brał również udział gen. dr Józef Jedynak  z Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Jej uczestnikami byli przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych.

 

Zdjęcia: Arkadiusz Surowiec, P. Topolski, B. Malec-Suwara