Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

29.01.2018

W piątek 26 stycznia Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Współpraca obejmować będzie działania w zakresie promocji nauk ścisłych, w szczególności nauk technicznych.

Z ramienia Fundacji umowę o współpracy podpisał  prezes Marek Darecki, natomiast z drugiej strony reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski, Prorektor ds. Studenckich  i Kształcenia, dr hab. Wojciech Walat, prof. UR.

Sygnatariusze umowy za cel wspólnych działań stawiają sobie zwiększenie popularności nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie młodych ludzi do wybierania takich kierunków na swojej ścieżce edukacyjnej

Prezes Marek Darecki wyraził nadzieję, że współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim stworzy nowe możliwości rozwoju dla działalności prowadzonej przez Fundację: „Przyjmujemy z wielką nadzieją wizję bliskiej współpracy na linii: nauka – przemysł, zaprezentowaną przez władze Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cieszy nas również pełne zrozumienie wagi pracy z dziećmi i młodzieżą. Fundacja wraz UR zadbają o to, aby pomóc młodym ludziom lepiej przygotować się do wyzwań wynikających z IV rewolucji technologicznej, która do nas dociera w tak szybkim tempie ” – powiedział podczas spotkania Prezes Marek Darecki.

„W imieniu społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego z ogromną radością i optymizmem przyjmuję Dziecięcy Uniwersytet Techniczny w poczet instytucji promujących uczenie się dyscyplin technicznych już przez najmłodszych – mówił Prorektor Wojciech Walat. Mam nadzieję, że dzięki temu pojawią się w przyszłości wielcy inżynierowie naszego środowiska uniwersyteckiego i Doliny Lotniczej”.

W związku z poszerzeniem zakresu działań Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza oraz podpisaniem umowy współpracy pomiędzy Fundacją  i Uniwersytetem Rzeszowskim,  dotyczącej prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, strony zgodnie ustaliły, że zajęcia te będą odbywać się pod nazwą „Dziecięcy Uniwersytet Techniczny”. Zakres merytoryczny zajęć „Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego” będzie tożsamy z zajęciami prowadzonymi przez Fundację do tej pory pod nazwą „Politechnika Dziecięca”.

 

Zdjęcia - Michał Święcicki