Dwa nowe projekty pracowników Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii finansowane z NCN w ramach programu OPUS

15.11.2017

W konkursie OPUS dofinansowanie  z Narodowego Centrum Nauki otrzymali dwaj pracownicy Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii

dr hab. Robert Pązik - Efekt synergii zmiennego pola magnetycznego i konwersji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu I i II optycznej bramki biologicznej na ferrytowych materiałach nanostrukturalnych dla nowoczesnych termicznych terapii chorób neoplastycznych. Wartość projektu 1 873 116 PLN.

dr hab. Maciej Wnuk - Rola metylotransferazy DNMT2 w regulacji plastyczności genomowej komórek nowotworowych. Wartość projektu 1 432 920 PLN.

 

OPUS to konkurs  na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.