dr Maciej Kluz laureatem w Konkursie StRuNa 2018

19.11.2018

dr Maciej Kluz z Wydziału Biologiczno – Rolniczego naszego Uniwersytety został wyróżniony w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2018 podczas Konkursu StRuNa 2018 za wspieranie SKN Technologów Żywności „FERMENT” z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ponadto dr M. Kluz, w uznaniu jego pracy na rzecz koła naukowego „FERMENT” otrzymał z rąk Pana Wiceministra Piotra Mullera Nagrodę Specjalną Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Finał Konkursu StRuNa 2018 odbył się na zakończenie 2. Interdyscyplinarnego Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2018, który miał miejsce w Warszawie w terminie 16-18 listopada br.

W wydarzeniu tym brali udział studenci naszego Uniwersytetu zrzeszeni w ramach SKN TŻ „FERMENT” (WBR), które otrzymało nominację w kategorii Koło Naukowe Roku 2018 oraz SKN EKONOMISTÓW INTERKREATOR (WE).