Dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Wydział Matematyczno Przyrodniczy UR, prezes OR PTM, prezes PTKWM, została powołana w skład Women Committe Europejskiego Towarzystwa Matematycznego

11.12.2017

Dr hab. Stanisława Kanas, prof. UR, Wydział Matematyczno Przyrodniczy UR, prezes OR PTM, prezes PTKWM, została powołana w skład Women Committe Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (zob. http://euro-math-soc.eu/committees).

Swoją funkcję pełnić będzie przez nadchodzące cztery lata (2018-2021).