Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz prof. UR został mianowany profesorem wizytującym w Fourth Hospital of Yulin, Yulin, Shaanxi Province, Chiny

17.07.2018

Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz prof. UR został mianowany profesorem wizytującym w Fourth Hospital of Yulin, Yulin, Shaanxi Province, Chiny.