Dodatkowa rekrutacja na studia i praktykę za granicą w roku akademickim 2016/2017 w ramach programu Erasmus+

20.09.2016

Plakat jest odnośnikiem do strony WWW Erasmus+ na UR