Delegacja pracowników naukowo-artystycznych z Chin na Wydziale Muzyki

13.02.2018

W dniach 25 – 26.01.2018 r. na Naszym Uniwersytecie przebywała delegacja pracowników naukowo-artystycznych z Chin w osobach: prof. Huan Zhanng, Vice-Rektor z  Uniwersytetu Sztuki w Dalian, Prof. Ming Wang z Uniwersytetu w Xinjiang, prof. Na Song z Konserwatorium Muzycznego w Tianjin, koordynator projektu „Sztuka Narodowa” 2018  oraz prof. Grzegorz Stopa z Uniwersytetu Sztuki i Muzyki w Wiedniu/ Akademii Muzycznej w Detmold (Niemcy). Jednym z  celów wizyty było przedstawienie  pracownikom i studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego  zagadnień związanych z  kulturą muzyczną Chin. Goście wygłosili wykłady na temat  muzyki inspirowanej chińskim folklorem.

Główną ideą spotkania było zainicjowanie współpracy pomiędzy Wydziałem Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego a Uczelniami w Chinach. Rozmowy z Jego Magnificencją Rektorem prof. dr hab. Sylwestrem Czopkiem, dziekanem  dr hab. Mirosławem Dymonem, prof. UR, prodziekanem prof. dr hab. Grzegorzem Oliwą - Wydziału Muzyki, w obecności Pani marszałek województwa podkarpackiego Marii Kurowskiej dotyczyły głównie współpracy w sferze naukowo – artystycznej, ale dzięki zaproszonym gościom poruszano tematy z zakresu kultury, ekonomii, organizacji uczelni i placówek kulturalno-oświatowych w obu krajach. Na podstawie dyskusji doszło do szeregu porównań i analizy struktury funkcjonowania rozmaitych przedsięwzięć prowadzonych  w północno-wschodnich Chinach, w prowincji Liaoning, a Podkarpaciem. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i Vice- Rektor Uniwersytetu w Dalian zaproponowali podpisanie umowy partnerskiej, dotyczącej współpracy między uniwersytetami.