Debata akademicka „Silna słaba płeć – równość praw czy natur?”

01.03.2017

Organizator: Koło Naukowe Prawa Ustrojowego Porównawczego

 

Debata poświęcona będzie szeroko rozumianym prawom kobiet w aspekcie konstytucyjnego prawa równości - poruszy związane z tym uniwersalne, aktualne, nawet kontrowersyjne kwestie światopoglądowe. Przedsięwzięcie ma przybliżyć regulacje prawne w tematyce medycznej, a także z punku widzenia etycznego, moralnego. Dążymy do tego, aby wymiana poglądów zaproszonych Gości i dyskusja przyczyniły się do zbliżenia środowisk w szczególności studentów kierunków prawniczych i medycznych oraz wpłynęły na zwiększenie świadomości w zakresie praw kobiet.

W szczególności chcemy odnieść się do następujących zagadnień: prawa kobiet, a ochrona płodu w świetle przepisów prawa, pozycja kobiety w małżeństwie, kobieta w polityce – czy państwo w imię równouprawnienia dając ochronę nie osłabia jej pozycji, traktowanie kobiet na ścieżce kariery zawodowej, dostęp kobiet do Kościoła. Po prezentacji stanowisk z perspektywy prawa, medycyny i etyki przeprowadzona zostanie dyskusja dotycząca omówionej tematyki.

Wydarzenie adresowane jest do szerokiego grona odbiorców.