Clinical and experimental hepatology: it takes two to tango

07.05.2018

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Wydział Medyczny UR

oraz Koło Naukowe Dietetyków sekcja Bezpieczeństwo żywności

 

zapraszają

 

studentów, pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wszystkich zainteresowanych

na wykład otwarty pt.:

 

"Clinical and experimental hepatology: it takes two to tango"

 

Rosanna Villani, MD, PhD

Department of Medical and Surgical Sciences

University of Foggia

 

wykład odbędzie się

 

9 maja 2018 o godz. 10.00

 

w s.-101 Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych (budynek G4)