Certyfikatowe egzaminy językowe - CJO UR zaprasza

20.10.2017

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje cykliczne certyfikatowe egzaminy z języków obcych dostęne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Obecnie CJO UR prowadzi zapisy na egzaminy certyfikatowe:

- języka angielskiego - BULATS

- języka włoskiego - CILS

- języka angielskiego prawniczego TOLES

 

Universita per Stranieri di Siena

Kto może przystąpić do egzaminu CILS i dlaczego warto to zrobić?

Do egzaminu CILS może przystąpić każdy. Nie ma ograniczeń wiekowych. Nie trzeba również mieć żadnych dokumentów potwierdzających umiejętności językowe, czy świadectw o ukończeniu kursu z języka włoskiego. Egzamin CILS jest oficjalnie uznawanym egzaminem państwowym. Certyfikat z tego egzaminu jest często wymagany przy zatrudnieniu przez włoskich pracodawców. CILS przyda się również wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby studiować we Włoszech. CILS na poziomie drugim-B2, trzecim-C1 oraz czwartym-C2 są uznawane przez włoskie uniwersytety jako egzaminy wstępne z języka włoskiego.

Jak wygląda sam egzamin?

Na każdym poziomie są sprawdzane i weryfikowane następujące umiejętności: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur językowych, konstruowania wypowiedzi ustnych i wypowiedzi pisemnych. Z każdej części otrzymuje się podsumowanie punktowe. W przypadku niepowodzenia zdający nie musi ponownie przystępować do całości egzaminu, ale jeszcze raz zdaje tylko tę część, z której nie zdobył wymaganej liczby punktów.

Kiedy można przystapić do egzaminu?

Sesja egzaminacyjna CILS organizowana jest dwa razy w roku, w czerwcu i grudniu.  

 

więcej informacji - http://cjo.ur.rzeszow.pl/