Centralizacja czy decentralizacja w polityce oświatowej?

26.09.2017

Instytut Nauk o Polityce

we współpracy

Zakładem Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w debacie na temat

 

Centralizacja czy decentralizacja w polityce oświatowej?

organizowanej w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA

Rzeszów, 27 IX 2017 r.

 

Debata odbędzie się w środę, 27 września 2017 r. w sali nr 42 w budynku A0 Uniwersytetu Rzeszowskiego (kampus Rejtana), w godzinach 1600 – 1800

 

Celem wydarzenia będzie podjęcie dyskusji na temat wyzwań stojących przed polityką oświatową. W szczególności chcielibyśmy skoncentrować się na wprowadzanych zmianach będących wynikiem reformy systemu oświaty, a także konsekwencjach wdrażanych rozwiązań. Przeobrażenia zachodzące obecnie w obrębie polityki oświatowej mają złożony i wieloaspektowy charakter i dotyczą zarówno systemu zarządzania oświatą, finansowania zadań oświatowych, organizacji systemu kształcenia, w tym zatrudniania nauczycieli, jak również wprowadzanych treści nauczania. Współcześnie polityka oświatowa staje się jedną z kluczowych polityk publicznych zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym. W tym kontekście nowego znaczenia nabierają także relacje pomiędzy organami centralnymi a administracją samorządową, jak również pojawiają się pytania o zakres samorządności i swobodę decyzyjną w zakresie kreowania i wdrażania polityki oświatowej.

W szczególności podczas debaty chcielibyśmy poruszyć następujące zagadnienia:

·         Polityka oświatowa kluczowa polityka publiczna czy jedna z wielu?

·         Oświata jako zadanie samorządów. Czy obecna konstrukcja polityki oświatowej gwarantuje samorządność?

·         Sieć szkół – racjonalizacja sieci jako wyzwanie dla władz lokalnych

·         Komercjalizacja realizacji zadań oświatowych. Podmioty niepubliczne – partnerzy czy konkurencji?

·         Relacje władz lokalnych i centralnych w kreowaniu i realizacji polityki oświatowej

·         Finansowanie polityki oświatowej. Racjonalizacja wydatków a jakość kształcenia.

Dyskutantami będą:

 

Bronisław Baran - zastępca prezydenta Krosna

Jan Myśliwiec - zastępca prezydenta Mielca

Zbigniew Bury - dyrektor WE UM Rzeszowa

Halina Wołos - Naczelnik WE UM Stalowa Wola

Arkadiusz Gałkowski - Naczelnik WE UM Mielca

Marek Łukaszek - wójt gminy Dwikozy

Andrzej Dec - przewodniczący RM Rzeszowa

Konrad Fijołek - zastępca przewodniczącego RM Rzeszowa

Maria Warchoł - radna RM Rzeszowa

Mirosław Kwaśniak - radny RM Rzeszowa

Anita Woźniak - dyrektor Społecznego LO w Tarnobrzegu

Waldemar Szumny - radny RM Rzeszowa

Jerzy Cypryś - przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

prof. dr hab. Józef Bednarek - Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. prof. UR Wojciech Walat