BiegUR

23.05.2018

Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w BiegUR w ramach VI Podkarpackiego Festiwalu KultURalia 2018. 

Tegoroczna edycja będzie już trzecią, ale znacznie bardziej rozbudowaną.            

Przewidziane jest sześć kategorii:    
- Studentka / Student 
- Pracownica UR/ Pracownik UR,    
- Mieszkanka Rzeszowa/ Mieszkaniec Rzeszowa   

BiegUR odbędzie się 24 maja 2018r. o godzinie 12:00. Trasa biegu jest wyznaczona
w okolicach bulwarów (wzdłuż Wisłoka - ok. 5 km) ze startem i metą na parkingu przy Hali Podpromie.

Wydarzenie to ma na celu popularyzację sportu oraz zachęcanie studentów do aktywnego spędzania czasu. Nagrody za II i III miejsce będą wręczane po zakończeniu biegu, natomiast dla I miejsca, w każdej kategorii, na scenie na Rynku Rzeszowa przed przekazaniem klucza do miasta studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego.