BARIERY CZY ZMIANA? PROCES INKLUZJI W PERSPEKTYWIE EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ - DEBATA NAUKOWA, OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

05.12.2018

DEBATA NAUKOWA, OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW i PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

ZAKŁAD PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

Z A R A S Z A M Y

N A

DEBATĘ NAUKOWĄ / STUDENCKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

BARIERY CZY ZMIANA?

PROCES INKLUZJI W PERSPEKTYWIE EDUKACYJNEJ I SPOŁECZNEJ

Rzeszów, 06 grudnia 2018 r. sala nr 3, GODZ. 11.00.

PATRONAT HONOROWY:

J M Rektor UR, Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Prorektor ds. Nauki, Prof. dr hab. Marek Koziorowski

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Prof. UR dr hab. Wojciech Walat

Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych i Studenckich, ks. Prof. UR dr hab. Janusz Miąso

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Prof. UR dr hab. Marta Uberman

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, dr Aleksandra Mach

Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

KOMITET NAUKOWY:

Prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg

Prof. dr hab. Roman Pelczar

Prof. UW Grzegorz Szumski

Prof. UTH Anna Zamkowska

Prof. UR Remigiusz Kijak

Prof. UR dr hab. Piotr T. Nowakowski

Dr Małgorzata Zaborniak –Sobczak

Dr Izabela Marczykowska

Dr Aneta Lew – Koralewicz

KOMITET METODOLOGICZNO - ORGANIZACYJNY:

Dr Maria Kocór

Dr Wiesława Walc

Dr Hubert Sommer

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Maciej Kokoszka, przewodniczący

Joanna Rogala

Mgr Magdalena Gadamska

Mgr Janusz Kawa

Katarzyna Ginalska

Klaudia Sabat – Zabłotni

PROBLEMATYKA:

 • Kultura szkoły włączającej.
 • Edukacja inkluzyjna.
 • Resocjalizacja skazanych ku inkluzji przeciw społecznemu wykluczeniu.
 • Współpraca instytucjonalna i międzyresortowa na poziomie centralnym i lokalnym na rzecz inkluzji.
 • Kapitał osób z niepełnosprawnością.
 • Doświadczanie niepełnosprawności w rodzinie. Ekskluzja vs inkluzja społeczna.
 • Od segregacji do inkluzji – partnerstwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Idea edukacji włączającej - a rozwój organizacyjny szkoły.
 • Modyfikacja przestrzeni społecznej ku inkluzji i włączaniu.
 • Progres zmian w działaniach inkluzyjnych, w edukacji włączającej.
 • Bariery i zmiany w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i ich rodziny.
 • Od szkoły masowej do szkoły włączającej.
 • Efektywne zagospodarowanie przestrzeni włączających szansą na autentyczną normalizacje osób z niepełnosprawnością.
 • Modyfikacja przestrzeni społecznej i edukacyjnej ku inkluzji i włączaniu.
 • Progres zmian w działaniach inkluzyjnych, w edukacji włączającej.
 • Bariery i zmiany w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i ich rodziny.
 • Od szkoły masowej do szkoły włączającej.

W ramach naukowego grantu studenckiego pt: Bariery i zmiana? Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej

MIEJSCE OBRAD:

Wydział Pedagogiczny UR Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 24

Kontakt emailowy[email protected][email protected][email protected] pl

 

Załacznik

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący SKNPiPS: Maciej Kokoszka

Opiekun SKNPIPS: Prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg