Badania kliniczne – wprowadzenie (Clinical Trials – Introduction, part III)

06.03.2018

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Wydział Medyczny UR

 

zaprasza

 

na wykład otwarty pt.:

 

Badania kliniczne – wprowadzenie (Clinical Trials – Introduction, part III)

mgr Piotr Bernat

 

wykład odbędzie się w dniu 16 marca 2018 o godz. 13.00-15:00

w sali 417 Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych (budynek G4)

 

Szczegółowe zagadnienia przedstawione w trakcie wykładu:

 • Rutynowa wizyta w ośrodku
  • Monitoring w ośrodku badawczym
  • Monitoring zdalny
  • Monitorowanie w oparciu o analizę ryzyka
 • Priorytety w działaniach monitorskich
 • Weryfikacja dokumentacji źródłowej
 • Zliczanie leków – techniki
 • Wizyta zamykająca
 • Perspektywa pracy w badaniach klinicznych
 • Dyskusja

 

Po wykładzie będzie możliwość deklaracji uczestnictwa  w późniejszych praktycznych warsztatach dotyczących: zasad GCP, monitorowania badań klinicznych, rola i obowiązki ośrodka badawczego w realizacji badań, przepływ i analiza danych w zarządzaniu badaniami klinicznymi