AIESEC – spotkanie informacyjne

02.03.2017

AIESEC to organizacja prowadzona przez młodych ludzi, a jej głównym celem jest rozwinięcie w młodych ludziach postaw liderskich poprzez praktyczne doświadczenia w międzynarodowych projektach społecznych. Działamy łącznie w 122 krajach

Oddział w Rzeszowie jest najmłodszym z 15 w całej Polsce, istnieje lat. Łącznie przyjechało do nas 440 wolontariuszy z 61 różnych krajów świata. Co więcej, działamy na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, powstałych dzięki ONZ, i które wspieramy jako organizacja ( http://ungc.org.pl/sdg/sustainable-develompent-goals/)

Nasz oddział składa się z 4 obszarów: wolontariatu i praktyk przyjeżdżających oraz wyjeżdżających.

Wolontariat przyjeżdżający zajmuje się sprzedażą projektów do placówek społecznych i edukacyjnych, do których następnie rekrutujemy wolontariuszy z całego świata. Następnie utrzymujemy kontakt zarówno ze szkołą jak i wolontariuszami, aby zapewnić jak najwyższe standardy naszych wymian, podzielić się zdobytym doświadczeniem i aby wszyscy uczestnicy wymiany byli w pełni usatysfakcjonowani.

Jeżeli chodzi o praktyki przyjeżdżające, pojawiają się tutaj 2 stałe projekty. Pierwszy z nich dotyczy tworzenia warsztatów AIESEC University. Wiąże się to z rekrutacją, stałym kontaktem z praktykantem, znalezieniem miejsca do przeprowadzenia warsztatów, promocją, ustaleniem grafiku itp. Drugi projekt zajmuje się głównie pozyskiwaniem praktykantów do podkarpackich firm. Zespół poszukuje przedsiębiorstw, które chciałyby przyjąć praktykanta z innego kraju. Po znalezieniu takiej firmy rozpoczyna się pozyskiwanie osoby odpowiedniej na dane stanowisko poprzez naszą platformę oraz kontakty międzynarodowe. Oczywiście cały proces poprzedza badanie rynku oraz szkolenia sprzedażowe czy autoprezentacji.

W przypadku wolontariatu czy praktyk wyjeżdżających istnieje możliwość wyjazdu z nami na okres od 6 do 78 tygodni. W wolontariacie są to projekty od kulturalno-edukacyjnych, przez problemy zdrowia, po zarządzanie wydarzeniami. Praktyki skupiają się wokół obszarów tj.: IT, biznes i administracja, marketing, edukacja. Wyjeżdżając będziesz miał wsparcie zarówno AIESEC wysyłającego jak i oddziału do którego udasz się na wymianę. Działając w 122 krajach mamy możliwość stworzenia doświadczenia niemal na całym świecie. Mamy również swoje kraje partnerskie tj.: Kolumbia, Brazylia, Rumunia, Indie.

Jeżeli jesteś osobą, która chce się sprawdzić w obszarach jak zasoby ludzkie, zarządzanie zespołem, projektami czy marketingiem i promocją. A może po prostu poznać nowych ludzi - pełnych pasji, zainteresowań, poszerzyć swoje horyzonty i spojrzenie na świat, a także podszkolić swój język – to jesteśmy dla Ciebie!

Pamiętaj, że każdy mistrz był kiedyś uczniem. J

 

Zapraszamy do naszego biura: al. Rejtana 16 C/p. 009,

bud. A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego, 35-959 Rzeszów

Kontakt: [email protected]