Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego zdobył wyróżnienie w Konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

12.12.2016

Paweł Kocańda, absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zdobył wyróżnienie w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski.

 

Nagroda w konkursie „Teraz Polska Promocja i Rozwój” jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i zaskoczeniem. Pokazuje mi ponadto, że moje działania zmierzają w dobrym kierunku i zachęca do dalszego rozwoju oraz jeszcze większej pracy nad sobą – mówi Paweł Kocańda.

 

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Na przestrzeni dziesięcioletniej historii konkursu otrzymaliśmy blisko 700 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a ponad 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski. – podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 11 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. 

 

Gala Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” odbyła się w czwartek, 8 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji: www.terazpolska.pl

 

Paweł Kocańda

Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na

wybranych przykładach z terenu Podkarpacia

 

Promotor: dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Autor urodził się w małej miejscowości Krośnica w powiecie nowotarskim, na pograniczu Pienin i Gorców. Od początku swojej edukacji interesował się archeologią, historią oraz dziedzictwem  kulturowym. Odbył studia archeologiczne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2014 r. obronił pracę magisterską. Następnie kontynuował naukę na studiach magisterskich w dziedzinie muzeologii (specjalizacja: edukator muzealny). W 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę z muzeologii. Od dwóch lat jest doktorantem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie przygotowuje dysertację na temat średniowiecznej architektury obronnej.

 

Celem pracy jest analiza sposobów prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych w miejscu odkrycia, a więc in situ, na przykładzie wybranych obiektów i placówek muzealnych z obszaru województwa podkarpackiego. Aby jak najlepiej scharakteryzować opisywaną tematykę, autor uwzględnił w swoich rozważaniach różne rodzaje zabytków architektury oraz różne metody prezentacji. Wśród tych pierwszych znalazły się relikty budowli przedromańskich z Przemyśla, ruiny zamków w Odrzykoniu, Manasterzcu oraz Sanoku, podziemne trasy turystyczne w Jarosławiu i Rzeszowie, a także zabytki sakralne. Głównymi metodami ekspozycji opisywanych obiektów są: rekonstrukcja, adaptacja, trwała ruina, zarys na powierzchni oraz częściowa nadbudowa. Analiza zagadnienia poprzedzona jest rozdziałami wstępnymi na temat historii zainteresowań zabytkami architektury na przestrzeni wieków. We wnioskach umieszczono ocenę prezentowanych metod.