"A Tobie z czym kojarzy się Polska?" – przedstawienie w wykonaniu Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego

21.11.2018

16 listopada 2018 r. odbyło się widowisko słowno-muzyczne pod nazwą "A Tobie z czym kojarzy się Polska?", w wykonaniu uczniów Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego. Miało ono na celu włączenie się społeczności szkolnej w uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu wzięli udział: Małgorzata Nowińska-Zgurska – Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Radni Rady Miasta Rzeszowa: Maria Warchoł, Mirosław Kwaśniak oraz Mateusz Szpyrka, przedstawiciele społeczności uniwersyteckiej, mi.in.: dr Anna Szpila – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, dr Sławomir Schultis – Dyrektor Centrum Języków Obcych, dr Waldemar Lib z Wydziału Pedagogicznego, a także Grono Pedagogiczne Liceum Uniwersyteckiego na czele z Dyrektor szkoły dr Anną Piętą-Szawarą, uczniowie, ich rodzice i przyjaciele. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po którym uczniowie zaprezentowali pantomimę przedstawiającą losy Polski do roku 1918, a następnie tańcząc, grając, śpiewając i recytując, ukazali zmagania Polaków o suwerenność i demokrację, trwające aż do roku 1989. Ich kreacje artystyczne uzupełniały sugestywne utwory muzyczne, stanowiące ilustrację dla "polskich miesięcy". Piękne, artystyczne widowisko w wykonaniu licealistów, poruszyło serca i umysły wszystkich widzów, bo przecież... nie ma nic cenniejszego nad wolność.