8 studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.12.2018

Po raz kolejny grupa studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazła się w gronie stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium MNiSW to wsparcie finansowe przyznawane młodym badaczom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem nie tylko w kwestie związane z nauką, ale również w życie Uniwersytetu. Stąd też stypendium przyznawane jest „za wybitne osiągnięcia.”

W tej edycji stypendia te otrzymali:

 

  1. Bartłomiej Krzych z Wydziału Socjologiczno-Historycznego – kierunek filozofia.
  2. Wiktoria Hendzel z Wydziału Biotechnologii – kierunek biotechnologia.
  3. Karolina Szymura z Wydziału Biotechnologii – kierunek biotechnologia.
  4. Edyta Kaleniuk z Wydziału Biotechnologii – kierunek biotechnologia.
  5. Ewa Kwaśniewicz z Wydziału Biotechnologii – kierunek biotechnologia.
  6. Dominika Piękoś z Wydziału Medycznego – kierunek ratownictwo medyczne.
  7. Krzysztof Kiper z Wydziału Medycznego – kierunek lekarski.
  8. Andrzej Błoński – z Wydziału Sztuki – kierunek grafika.

Serdeczne gratulacje.